Bagi memastikan teknologi bergerak selari dengan perkembangan pesat itu, saintis tempatan telah lama mengorak langkah membina infrastruktur bagi menyediakan ruang penyelidikan sebagai persediaan memasuki fasa IT yang lebih canggih.
UniversitiTeknologi Malaysia (UTM) misalnya telah bermula dengan penubuhan Makmal Komunikasi Wayarles (WCRL) pada 1989 dan dinaik taraf sebagai pusat kecemerlangan Pusat Komunikasi Wayarles (WCC) pada tahun 2003.